Disclaimer

Bij de realisatie van deze site is de groots mogelijke zorgvuldigheid betracht. Coöperatieve vereniging PACT U.A. en haar initiatiefnemers kunnen niet onvoorwaardelijk garanderen dat de informatie van deze site te allen tijde geheel juist, volledig of actueel is. Aan het uitsluitend raadplegen van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, terwijl de eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaardt voor welke vorm van schade dan ook die zou zijn ontstaan op grond van deze online informatie of interpretatie daarvan.