Pact realiseert onderscheidende afspraken voor de farmaceutische zorg

Pact staat voor goede zorg die efficiënt wordt aangeboden tegen passende condities. De vereniging heeft de ambitie om onderscheidend te zijn in de kwaliteit van de farmaceutische zorg. Pact heeft een stevige groei weten te realiseren en is de goedkoopste en tegelijkertijd misschien wel het best presterende collectief. Maar liefst 90% van de leden en aangesloten apotheken heeft de targets weten te behalen!

Succesfactoren van Pact

De zelfstandige apotheken binnen de vereniging Pact sluiten uiteindelijk zelf rechtstreeks een contract met de verzekeraar en zijn zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken te realiseren. Pluriplus, het platform voor zelfstandige apothekers, ondersteunt de apotheker hierbij met zorginhoudelijke modules en slimme ICT. Pluriplus biedt de Pact-apotheken volop de mogelijkheid om de met de zorgverzekeraars gemaakte afspraken ook daadwerkelijk na te komen, én hierover efficiënt en inzichtelijk te rapporteren.

Zo heeft Pluriplus in opdracht van Pact, het zorgregistratieprogramma Nexus Medicatie Check (NMC) ontwikkeld. NMC vormt de basis voor alle type afspraken met de verzekeraars, zoals de uitvoering van medicatiebeoordelingen (MBO’s), Baxterevaluaties, MFB’s, Kwaliteitsindicatoren en uiteraard de onderscheidende afspraken van Pact.

In het softwareprogramma NMC, dat gekoppeld is aan het AIS van de deelnemende apotheek, zijn tientallen searches voorgeprogrammeerd. Op basis van deze searches worden door NMC die patiënten geselecteerd waarbij verbeteringen (interventies) mogelijk zijn op het gebied van medicatieveiligheid, doelmatigheid, persistentie en therapietrouw. De apotheker kan vervolgens de interventies en medicatiebeoordelingen op systematische en efficiënte wijze afhandelen (zo nodig bespreken met arts en patiënt), vastleggen en rapporteren in zijn eigen veilige webomgeving van NMC.

NMC faciliteert ook de Zorgstraat. Hierdoor communiceert u actief met uw patiënten en worden de Kijksluiter-video’s en de instructiefilmpjes van Inhalatorgebruik.nl automatisch (na opt-in) verstuurd. De Zorgstraat astma/COPD ondersteunt uw patiënten bij het gebruik en bevordert ziekte-inzicht en therapietrouw met motivatiebrieven en met een vragenlijst, waarvan de antwoorden u de basis biedt voor een specifiek astma/COPD-consult.

Voorwaarden voor lidmaatschap Pact

Elke zelfstandige openbare apotheek of apotheekgroep is welkom, mits:

  • de apotheek gecertificeerd is of in een certificeringstraject zit;
  • de apotheker geregistreerd is in het Register Openbare apothekers;
  • de apotheker gestructureerd overleg voert met huisartsen (FTO 3/4).

Het Pact bestuur behoudt daarnaast het statutaire recht in voorkomende gevallen bij twijfel over nieuwe Pact kandidaten en in overleg aanvullend te toetsen op zaken als bijvoorbeeld kredietwaardigheid en afwezigheid van aangetoonde malversaties.

Geïnteresseerd?

Wilt u ook onderdeel uitmaken van het collectief met ruim driehonderd zelfstandige collega’s, waarbij u uw eigenheid volledig blijft behouden en herkenbaar blijft als zelfstandige apotheek in uw eigen wijk? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Peter Wognum, voorzitter van Pact op 06 52430470.