Zorg & ICT

Alle bij Pact aangesloten apotheken krijgen vanuit Pluriplus professionele ondersteuning bij de uitvoering van de zorgcontracten die de Zorgmakelaar Pact heeft uit onderhandeld.
Naast de administratieve ondersteuning, hulp op afstand én op locatie ontwikkelt Pluriplus voor Pact onderscheidende zorgconcepten en innovatieve ICT. Pluriplus beheert ook het datawarehouse Nexus, het kloppend hart van NMC. Hét programma dat de apotheek faciliteert in de uitvoering van de zorgafspraken.

Ondersteuning Bedrijfsvoering

Pluriplus is het inhoudelijke samenwerkingsplatform ten behoeve van zelfstandige apotheekbedrijven. De ondersteuning is gericht op het ontzorgen van u als apotheker bij het behalen van rendabele, efficiënte en kwalitatief goede zorg in de wijk en de realisatie van contractafspraken met zorgverzekeraars.
Ter ondersteuning van een optimale bedrijfsvoering en goede kwaliteit van zorg biedt Pluriplus diverse diensten en services, zoals nascholing, kwaliteitsmanagement en collectieve kortingsafspraken. Pluriplus ontwikkelt tevens in samenwerking met of in opdracht van de innovatieve farmaceutische- en/of hulpmiddelen industrie onderscheidende zorgconcepten en FPZ-modules.

De uitgangspunten:

  • gezond rendement
  • efficiënte uitvoering van zorgprestaties
  • hoge kwaliteit van zorgverlening

Er wordt niet geïnvesteerd in een landelijk merk of PR-campagne, maar wij gaan uit van uw onafhankelijkheid, lokale kracht en de eigen identiteit van uw apotheek.

De kenmerken:

  • onafhankelijk platform voor alle zelfstandige apothekers
  • complete apotheekformule zonder een naam, logo, huisstijl en reclame
  • behoud van eigen identiteit

ICT

Nexus is het software systeem van Pluriplus. Nexus is een solide ICT-platform, dat zowel oplossingen biedt voor het efficiënt en aantoonbaar afhandelen van alle zorgprestaties, als managementinformatie geeft voor de optimalisatie van uw gehele bedrijfsvoering.
Het datawarehouse Nexus wordt dagelijks gevoed met onder meer de aflevergegevens uit het AIS. Binnen Pluriplus zijn uitsluitend geanonimiseerde gegevens beschikbaar. Enkel de deelnemende apotheken kunnen een koppeling maken tussen medicatiedata en NAW gegevens van hun eigen patiëntenpopulatie. Nexus voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een goed beheerd zorg systeem, de eisen van de WPB (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de NEN 7510.

Nexus Medicatie Check

De webapplicatie Nexus Medicatie Check (NMC) is een onderscheidend zorgprogramma voor zorgregistratie en verantwoording van uw farmacie afspraken, volledig complementair aan uw AIS. Alle landelijke zorgprestaties zoals de MFB’s en zorgindicatoren zijn standaard ingebouwd in NMC. Evenals de formulieren om medicatiebeoordelingen en Baxter-evaluaties efficiënt af te handelen en digitaal te registreren. Daarnaast zijn er tal van andere medicatiechecks op het gebied van therapietrouw en kwaliteit beschikbaar ten behoeve van zowel de specifieke Pact afspraken als de commerciële projecten met de farmaceutische industrie. Tevens is het mogelijk om op maat NMC’s te laten ontwikkelen door Pluriplus, bijvoorbeeld indicatoren voor lokale initiatieven in de eerste lijn, zoals GEZ-verbanden. Bekijk hier de video met uitleg over Nexus.

Zorgstraat

Slimme ICT maakt apotheker zichtbaar als zorgverlener
Het innovatieve zorgconcept ‘De Zorgstraat’, is in opdracht van Pact ontwikkeld door Pluriplus en als zorgprogramma door Pact gecontracteerd bij de zorgverzekeraars ONVZ, Z&Z, Eno, Menzis en CZ voor de patiëntengroepen Astma en COPD.

De Zorgstraat is een systematische opeenvolging van farmaceutische zorginterventies die worden uitgevoerd door de apotheker, waaronder de eerste en tweede uitgifte begeleiding via instructievideo’s, continue controle op therapietrouw, doelmatigheid, toepassing van MFB’s en het uitvragen van persoonlijke patiëntervaringen door middel van digitale questionnaires. De kracht van de Zorgstraat zit enerzijds in het realiseren van een gestructureerde, efficiënte en doelmatige farmaceutische patiëntenzorg en daarnaast het actief bevorderen van de patiënt bij zijn zorg (zelfmanagement).