Pact gelooft in de kracht van de zelfstandige apotheker

Pact gaat voor heldere en uitvoerbare contractafspraken tussen zelfstandig opererende apotheken en zorgverzekeraars gericht op goede, individuele en doelmatige farmaceutische zorg.

Wie Pact is

Pact is de vereniging van, voor en door apothekers. Pact is halverwege 2012 als coöperatieve vereniging opgericht om voor de inmiddels bijna 400 aangesloten openbare apotheken goede farmaceutische zorg te kunnen realiseren tegen passende (financiële) condities.

Persoonlijk en toegankelijk

Persoonlijk en toegankelijk

Vertrouwen

Vertrouwen

Transparant en verifieerbaar

Transparant en verifieerbaar

Respect voor autonomie en identiteit

Respect voor autonomie en identiteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Coöperatieve Apothekersvereniging Pact - Sluit je aan bij bijna 400 andere apotheken door Nederland

Wat Pact doet

  • Sinds 2012
  • Contractonderhandelingen
  • Zorgverzekeraars
  • 400 apotheken
Pact apotheken in Nederland

Waar Pact in gelooft

Als lid van Pact hebt u directe invloed. Pact heeft de ambitie om voor alle zelfstandige apotheken, los van inkoopkanaal of formule, een goed contract uit te onderhandelen. U beslist uiteindelijk zelf of u dit contract met de verzekeraar afsluit. Zo blijft u in control en zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken te realiseren. Daarbij levert Pact een positieve bijdrage aan de toekomst van de farmaceutische zorg. Pact gelooft in de kracht van de zelfstandige apotheker en faciliteert deze ten volste. Juist u als apotheker bent in staat om de verbinding te maken met de andere zorgaanbieders in de eerste en de tweede lijn en met de gemeente.

Waar Pact voor zorgt

U als apotheker heeft het beste zicht op de uitoefening van het vak en waar de sector naartoe moet in de toekomst. U weet daarmee ook het beste hoe dit vertaald moet worden in de contracten met zorgverzekeraars en hoe de beste farmaceutische zorg ingericht moet worden voor de patiënt. Pact is de organisatie die het mogelijk maakt voor apothekers om hier concreet met elkaar invulling aan te geven.

1. Antwoord bieden op de vragen van vandaag en de uitdagingen van morgen
2. Gewaardeerde, lokale, laagdrempelige apotheekzorg
3. Minimale hoeveelheid administratieve lasten
4. Transparante afspraken, geen kleine lettertjes en geen gedwongen winkelnering
5. Ontzorgen van de zelfstandige apotheek
6. Maximale aandacht voor apotheekzorg tegen een optimaal rendement
7. Goede aansluiting met professionele standaarden onder regie van de Pact leden
8. Innovatie en toekomstgerichte apotheekzorg

+

Apotheken

Jaren ervaring

Beoordeling

Zorgverzekeraars

Apotheken

+

Jaren ervaring

Beoordeling

Zorgverzekeraars

Hoe Pact ondersteunt

Pact maakt gebruik van de professionele ondersteuning van Pluriplus. Naast de administratieve ondersteuning, hulp op afstand én op locatie ontwikkelt Pluriplus voor Pact onderscheidende ICT- en Zorgprogramma’s. Het datawarehouse Zorgsignaal vormt het kloppend hart van de Zorgsignaal App. Het programma dat u en uw apotheekteam in staat stelt dagelijks zorginterventies op te sporen, af te handelen en vast te leggen én de afspraken die met verzekeraars of andere partijen zijn overeengekomen te realiseren.

Pluriplus heeft in Zorgsignaal een module beschikbaar voor communicatie van apotheken met hun patiënten. Dit is de Zorgstraat en maakt integraal onderdeel uit van Pluriplus Zorgsignaal.

Ook ontwikkelt Pluriplus in opdracht van Pact verschillende rapportages voor de apotheken. Deze rapporten geven inzicht in de compliance aan de afspraken met de zorgverzekeraars en zorgen ervoor dat u gedurende het jaar waar nodig (tijdig) kan bijsturen.

Waar Pact trots op is

Pact staat bekend als een gerespecteerd gesprekspartner met een goede naam dat zijn afspraken waarmaakt. Dit is te danken aan de uitstekende prestaties van de 400 bij Pact aangesloten apotheken en de dienstverlening en ondersteuning die door Pluriplus geboden wordt. Zie voor meer hierover op www.pluriplus.nl.

Hoe Pact georganiseerd is

De Coöperatieve Apothekers Vereniging Pact u.a. houdt 2 keer per jaar haar algemene ledenvergadering. Centrale thema’s hierin zijn het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars, de prioriteiten en kaders voor en van het onderhandelteam (i.e. het zorgaanbod dat Pact inbrengt in de onderhandelingen), wat de prestaties zijn op de diverse deelgebieden van de bij Pact aangesloten apotheken en de contractafspraken zoals die met de zorgverzekeraars gemaakt zijn. Pluriplus levert de mensen en middelen voor deze werkzaamheden (zie voor meer informatie www.pluriplus.nl).

Maak kennis met het Pact bestuur

Achter de schermen bij Coöperatieve Apothekers Vereniging Pact

Aanmelden bij Pact

Ontdek de voordelen van aansluiting bij Pact

Wilt u ook onderdeel uitmaken van het collectief met bijna 400 zelfstandige collega’s waarbij u uw eigenheid volledig behoudt en herkenbaar blijft als zelfstandige apotheek in uw eigen wijk?

Coöperatieve Apothekersvereniging Pact - Sluit je aan bij bijna 400 andere apotheken door Nederland