Pact gelooft in de kracht van de zelfstandige apotheker

Pact gaat voor heldere en uitvoerbare contractafspraken tussen zelfstandig opererende apotheken en zorgverzekeraars gericht op goede, individuele en doelmatige farmaceutische zorg.

Wie Pact is

Dé vereniging van, voor en door apothekers

Pact is de vereniging van, voor en door apothekers. Pact is halverwege 2012 als coöperatieve vereniging opgericht om voor de inmiddels ruim 400 aangesloten openbare apotheken goede farmaceutische zorg te kunnen realiseren tegen passende (financiële) condities.

Persoonlijk en toegankelijk

Persoonlijk en toegankelijk

Vertrouwen

Vertrouwen

Transparant en verifieerbaar

Transparant en verifieerbaar

Respect voor autonomie en identiteit

Respect voor autonomie en identiteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Wat Pact doet

Goede contracten en heldere afspraken

De coöperatieve vereniging Pact realiseert in afstemming en onderhandelingen met zorgverzekeraars Contracten Farmaceutische Zorg. De zelfstandige apotheken binnen de vereniging sluiten uiteindelijk zelf rechtstreeks een contract met de verzekeraar en zijn zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken te realiseren. Pluriplus, het platform voor zelfstandige apothekers, ondersteunt de apotheker hierbij met zorginhoudelijke modules en slimme ICT.

Pluriplus biedt de Pact-apotheken volop de mogelijkheid om de met de zorgverzekeraars gemaakte afspraken ook daadwerkelijk na te komen, én hierover efficiënt en inzichtelijk te rapporteren. Daarnaast behartigt Pact, waar mogelijk in afstemming met de andere contract-collectieven, de belangen van haar leden bij onder meer zorgverzekeraars, koepelorganisaties en overheid.

Ruim 400 apotheken aangesloten door heel Nederland

Pact 400 apotheken in Nederland

Waar Pact in gelooft

De kracht van de zelfstandige apotheker

Als lid van Pact hebt u directe invloed. Pact heeft de ambitie om voor alle zelfstandige apotheken, los van inkoopkanaal of formule, een goed contract uit te onderhandelen. U beslist uiteindelijk zelf of u dit contract met de verzekeraar afsluit. Zo blijft u in control en zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken te realiseren. Daarbij levert Pact een positieve bijdrage aan de toekomst van de farmaceutische zorg. Pact gelooft in de kracht van de zelfstandige apotheker en faciliteert deze ten volste. Juist u als apotheker bent in staat om de verbinding te maken met de andere zorgaanbieders in de eerste en de tweede lijn en met de gemeente.

Waar Pact voor zorgt

Samen voor de beste afspraken

U als apotheker heeft het beste zicht op de uitoefening van het vak en waar de sector naartoe moet in de toekomst. U weet daarmee ook het beste hoe dit vertaald moet worden in de contracten met zorgverzekeraars en hoe de beste farmaceutische zorg ingericht moet worden voor de patiënt. Pact is de organisatie die het mogelijk maakt voor apothekers om hier concreet met elkaar invulling aan te geven.

De kernwaarden van Pact

Wat u mag verwachten

Check
Check
Check
Check

Antwoorden op de vragen van vandaag en de uitdagingen van morgen

Gewaardeerde, lokale, laagdrempelige apotheekzorg

Minimale hoeveelheid administratieve lasten

Transparante afspraken, geen kleine lettertjes en geen gedwongen winkelnering

Check
Check
Check
Check

Maximale aandacht voor apotheekzorg tegen een optimaal rendement

Ontzorgen van de zelfstandige apotheek

Innovatie en toekomstgerichte apotheekzorg

Goede aansluiting met professionele standaarden onder regie van de Pact leden

De kernwaarden van Pact

Wat u mag verwachten

Hoe Pact wordt ondersteund

Pluriplus & Zorgsignaal

Pact maakt gebruik van de professionele ondersteuning van Pluriplus. Naast de administratieve ondersteuning, hulp op afstand én op locatie ontwikkelt Pluriplus voor Pact onderscheidende ICT- en Zorgprogramma’s.

Het datawarehouse Zorgsignaal vormt het kloppend hart van de Zorgsignaal App. Het programma dat u en uw apotheekteam in staat stelt dagelijks zorginterventies op te sporen, af te handelen en vast te leggen én de afspraken die met verzekeraars of andere partijen zijn overeengekomen te realiseren.

Pluriplus heeft in Zorgsignaal een module beschikbaar voor communicatie van apotheken met hun patiënten. Dit is de Zorgstraat en maakt integraal onderdeel uit van Pluriplus Zorgsignaal.

Ook ontwikkelt Pluriplus in opdracht van Pact verschillende rapportages voor de apotheken. Deze rapporten geven inzicht in de compliance aan de afspraken met de zorgverzekeraars en zorgen ervoor dat u gedurende het jaar waar nodig (tijdig) kan bijsturen.

+

Apotheken

Jaren ervaring

Beoordeling

Zorgverzekeraars

Apotheken
+
Jaren ervaring
Beoordeling
Zorgverzekeraars

Waar Pact écht trots op is

Uitstekende prestaties van alle leden

Pact staat bekend als een gerespecteerd gesprekspartner met een goede naam dat zijn afspraken waarmaakt. Dit is te danken aan de uitstekende prestaties van de 400 bij Pact aangesloten apotheken en de dienstverlening en ondersteuning die door Pluriplus geboden wordt. Zie voor meer hierover op www.pluriplus.nl.

Hoe Pact georganiseerd is

Inspraak via ALV

De Coöperatieve Apothekers Vereniging Pact u.a. houdt 2 keer per jaar haar algemene ledenvergadering. Centrale thema’s hierin zijn het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars, de prioriteiten en kaders voor en van het onderhandelteam (i.e. het zorgaanbod dat Pact inbrengt in de onderhandelingen), wat de prestaties zijn op de diverse deelgebieden van de bij Pact aangesloten apotheken en de contractafspraken zoals die met de zorgverzekeraars gemaakt zijn. Pluriplus levert de mensen en middelen voor deze werkzaamheden (zie voor meer informatie www.pluriplus.nl).

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging Pact. De ALV benoemt het Pact bestuur.

Pact animatie 2024

Maak kennis met het Pact bestuur

Achter de schermen bij Coöperatieve Apothekers Vereniging Pact

Aanmelden bij Pact

Ontdek de voordelen van aansluiting bij Pact

Wilt u ook onderdeel uitmaken van het collectief met ruim 400 zelfstandige collega’s waarbij u uw eigenheid volledig behoudt en herkenbaar blijft als zelfstandige apotheek in uw eigen wijk?