Aanmelden

Sluit aan bij Pact en geef richting aan de farmacie

Lidmaatschap

Aanmelden

Achtergrondinformatie bij aanmelden

Aanmelden betekent niet automatisch dat u zich bij Pact kan aansluiten. Een aantal kandidaat-apotheken hebben we helaas moeten teleurstellen om verschillende redenen:

1. De apotheek meldt zich te laat aan
De meeste zorgverzekeraars willen voordat ze gaan onderhandelen weten welke apotheken een collectief vertegenwoordigt. Sommige stellen hun deadline al in april voor het opvolgende jaar. Veel apotheken zijn dan nog niet bezig met de zorgcontractering en komen er te laat achter dat dit een probleem is.

2. De apotheek voldoet niet aan de kwaliteitscriteria
Een aantal apotheken die zich had aangemeld, kwam afgelopen jaren niet door de screening op de toelatingscriteria. Pact presteert goed omdat Pact nakomt wat er afgesproken is met de zorgverzekeraars. De Pact apothekers hebben daarom besloten dat er steeds kritisch moet worden gekeken naar nieuwe toetreders. Geen onrealistische grenzen, maar wel voldoende zekerheid om te voorkomen dat slecht presterende apotheken schade toebrengen aan het collectief.

3. De huidige zorgmakelaar houdt de apotheek aan meerjarige zorgverzekeraarcontracten en blokkeert daarmee de overstap
De meerjarige contracten lopen niet altijd synchroon. Hier lopen apotheken tegenaan als ze willen switchen van collectief.

4. De zorgverzekeraar vindt dat Pact een te groot lokaal/regionaal belang krijgt
Tot noch toe valt dit mee, maar gezien de sterke groei van Pact is dit wel een steeds sterker signaal. Indien deze situatie zich voordoet zal Pact altijd het gesprek aangaan met de zorgverzekeraars om toch een oplossing proberen te vinden.